Kijk live mee met Dijkverbetering Merwededijk

Locatie

Locatiekaart
Initiatiefnemers
  • Waterschap Rivierenland
  • Dijkverbetering Molenwaard
Realisatie
  • MapGear

Dijkverbetering Merwededijk Werkendam

De Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Om bewoners in het gebied te beschermen tegen de verwachte toename van de hoeveelheid rivierwater verbetert Waterschap Rivierenland dit dijkvak op verschillende manieren. Extra grond aan de rivierzijde, een aantal betonnen diepwanden en boorpalen op verschillende locaties zorgen voor een betere stabiliteit van de dijk. Op enkele plaatsen wordt de dijk verlegd richting de rivier. Combinatie Dijkverbetering Molenwaard – hierin zitten Mourik Groot Ammers/De Vries en Van de Wiel/Martens en Van Oord – voert dit project uit. In 2017 is de oplevering van dit project.

Wat ziet u hier?

In de kern van Streefkerk wordt een bijzondere, innovatieve dijk gebouwd: de Klimaatdijk. Deze dijk is extra sterk en extra veilig. Daarmee is de Klimaatdijk helemaal voorbereid op klimaatveranderingen, de stijging van de rivierstanden en de bodemdaling van het veen(weide)gebied. Er is zelfs woningbouw mogelijk op de Klimaatdijk.

Meer informatie: Dijkverbetering Kinderdijk – Schoonhovenseveer