Locatie

Locatiekaart
Initiatiefnemers
  • Waterschap Rivierenland
Realisatie
  • MapGear

Vispassage Beuningengemaal

Om het leefgebied van vissen aanzienlijk te vergroten en de vispopulatie op peil te houden, is in opdracht van Waterschap Rivierenland in de zomer van 2016 een vispassage aangelegd nabij het H.A. van Beuningengemaal in Zoelen. Deze ruim 130 meter lange vispassage is bijzonder in zijn soort en is gedeeltelijk door de waterkering aangelegd. Hierdoor kunnen de vissen zich nu in principe het gehele jaar verplaatsen in beide richtingen van de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal. De vispassage werd aangelegd in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en is mede mogelijk gemaakt door een substantiële financiële RWS-bijdrage. Het is een van de maatregelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de ecologische kwaliteit van het watersysteem.


Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om de populatie van allerlei vissoorten op peil te houden zijn vispassages noodzakelijk. Binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland zijn inmiddels zo’n 25 vispassages aangelegd. Deze unieke en grootste vispassage bestaat uit plateaus met tussenschotten waardoor verschillende kamers en hoogtes ontstaan. Op de bodem zijn stenen geplaatst om de stroomsnelheid af te remmen en de tussenschotten zorgen voor rustplaatsen voor de vissen. Stroomopwaarts is een drijfbalk en vuilrooster aangebracht om vuil tegen te houden. Tevens is ter plaatse van de waterkering een duiker aangelegd. Door het ruime buisprofiel en de verruwing hebben vissen geen last van stroomsnelheden en kunnen ook ‘zwakke zwemmers’ de duiker passeren. De vispassage heeft geen nadelige gevolgen voor de werking van het gemaal.


De aanleg van deze vispassage was gedurende het project live te volgen via een HD-webcam die geplaatst was op de bovenzijde van het gemaal. Deze webcam stuurde de livebeelden via het mobiele internet door naar deze website (periode april t/m augustus 2016). De webcam maakte tevens dagelijks foto’s in HD-kwaliteit, die gebruikt zijn om de hierboven getoonde timelaps film te maken. Deze korte film laat de realisatie van het project, van begin tot eind, versneld zien.


Webcam en timelaps film: MapGear B.V.
Meer info: info@mapgear.nl | 0570 - 74 60 70